vraag

Wat dient u te bewijzen?

antwoord

U dient als slachtoffer het bewijs te leveren van een fout van de zorgverlener, het bestaan van de schade en het causaal verband tussen de fout en de schade. Het gebruik van dergelijke foutaansprakelijkheid is in de medische sector echter ver van ideaal. Bij medische (be)handelingen kunnen verschillende partijen betrokken zijn: de behandelende arts(en), het verpleegkundig personeel, het medisch team, het ziekenhuis… De verschillende zorgverstrekkers hebben elk hun specifieke taken. Het bewijs van een fout, schade en het causaal verband is dan ook vaak moeilijk en zeer delicaat.Complexiteit aansprakelijkheidsrechtHet aansprakelijkheidsrecht is complex:Wie kan in aansprakelijkheid worden aangesproken?Wie is de bewaarder van de gebrekkige zaak?Gaat het om een contractuele of extracontractuele verbintenis?Het instellen van een rechtszaak is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Idealiter laat u zich hierin bijstaan door een advocaat.

Stel ons geheel vrijblijvend uw vraag en ontvang een eerste gratis advies!