vraag

Wat is een medische fout?

antwoord

Medische fouten zijn, anders dan complicaties, gevallen waar onbedoelde schade optrad waarbij dat vermijdbaar was, waardoor de zorgverlener/zorginstelling hiervoor verantwoordelijk kan worden gesteld. Hierbij gaat het enerzijds om de schade ten gevolge van medisch-technisch handelen of nalaten en anderzijds schade ten gevolge van het niet respecteren van patiëntenrechten. Hiervoor kan de zorgverlener in kwestie of zorginstelling verantwoordelijk worden gesteld. Duidelijke voorbeelden van medische schadegevallen zijn:

  1. De operatie van een verkeerd lichaamsdeel;
  2. Het achterblijven van medisch materiaal in het lichaam;
  3. De toediening van een verkeerde dosis medicatie;
  4. Het opstarten, verder of stopzetten van een behandeling zonder uw toestemming;
  5. Het aanwenden van een verkeerde operatietechniek;
  6. ….

Heeft u medische schade geleden? Onze advocaten gaan voor jou na of er sprake is van een medische fout dan wel of de schade het gevolg is van een complicatie die zich heeft voorgedaan tijdens de medische ingreep. Contacteer onze advocaten voor medische fouten vrijblijvend en ontvang een eerste gratis advies.

Stel ons geheel vrijblijvend uw vraag en ontvang een eerste gratis advies!