PATIENTENRECHT

Wilt u meer weten over uw rechten als patiënt? Bij Intolaw, gespecialiseerd in medisch recht, helpen we u graag verder. Hieronder alvast enkele antwoorden op vragen hieromtrent. Heeft u een andere vraag over patiëntenrecht of bent u op zoek naar juridische hulp? Aarzel niet om ons te contacteren via telefoon of email.

Hoe weet ik welke rechten ik heb als patiënt?

De wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, die op 6 oktober 2002 in werking is getreden, legt de rechten van de patiënten op een overzichtelijke manier vast in het kader van de individuele relatie die de patiënt met zijn beroepsbeoefenaar aangaat.

Lees meer

Kan ik klacht indienen bij de ombudsdienst van het ziekenhuis voor een gebrek aan communicatie?

Volgens de Wet Patiëntenrechten (art. 11 §1) kan u als patiënt een klacht neerleggen in verband met de uitoefening van uw patiëntenrechten. Als patiënt heeft u o.m. het recht op informatie omtrent uw gezondheidstoestand en een geplande ingreep/behandeling (incl. de risico’s, alternatieve behandelingen, …). Indien u van oordeel bent dat de arts op dit vlak tekort heeft geschoten, kan u zich hiervoor wel degelijk richten tot de ombudsdienst.

Lees meer

Op welke informatie heb ik recht als patiënt?

U heeft als patiënt het recht op alle informatie over uw gezondheidstoestand en de vermoedelijke  evolutie ervan. De zorgverstrekker moet u dus zo goed mogelijk inlichten over de diagnose, de behandeling, de geneesmiddelen, de kostprijs, ….

Lees meer

Wat verstaat men onder ‘het recht op geïnformeerde toestemming

Het is niet mogelijk om een behandeling op te starten, verder of stop te zetten ZONDER uw toestemming.

Lees meer

DNR code

Volgens de Wet Patiëntenrechten (art. 11 §1) kan u als patiënt een klacht neerleggen in verband met de uitoefening van uw patiëntenrechten. Als patiënt heeft u o.m. het recht op informatie omtrent uw gezondheidstoestand en een geplande ingreep/behandeling (incl. de risico’s, alternatieve behandelingen, …). Indien u van oordeel bent dat de arts op dit vlak tekort heeft geschoten, kan u zich hiervoor wel degelijk richten tot de ombudsdienst.

Lees meer

Vertegenwoordiging

Om de schade te berekenen wordt vooreerst een expertise gepland. Op deze zitting gaan experten na wat precies uw schade is. Om uiteindelijk tot een effectief bedrag te komen, wordt gewerkt aan de hand van een indicatieve tabel. De indicatieve tabel is in het Belgisch aansprakelijkheidsrecht een lijst van forfaitaire schadevergoedingen.

Lees meer

Mag ik een opgenomen gesprek tussen mezelf en mijn arts gebruiken als bewijs?

Om de schade te berekenen wordt vooreerst een expertise gepland. Op deze zitting gaan experten na wat precies uw schade is. Om uiteindelijk tot een effectief bedrag te komen, wordt gewerkt aan de hand van een indicatieve tabel. De indicatieve tabel is in het Belgisch aansprakelijkheidsrecht een lijst van forfaitaire schadevergoedingen.

Lees meer

Kan ik zelf kiezen naar welk ziekenhuis een ambulance mij moet voeren?

Om de schade te berekenen wordt vooreerst een expertise gepland. Op deze zitting gaan experten na wat precies uw schade is. Om uiteindelijk tot een effectief bedrag te komen, wordt gewerkt aan de hand van een indicatieve tabel. De indicatieve tabel is in het Belgisch aansprakelijkheidsrecht een lijst van forfaitaire schadevergoedingen.

Lees meer

Stel ons geheel vrijblijvend uw vraag en ontvang een eerste gratis advies!