vraag

Op welke informatie heb ik recht als patiënt?

antwoord

U heeft als patiënt het recht op alle informatie over uw gezondheidstoestand en de vermoedelijke evolutie ervan. De zorgverstrekker moet u dus zo goed mogelijk inlichten over de diagnose, de behandeling, de geneesmiddelen, de kostprijs, …. Hierbij heeft u ook patiëntenrechten voor inzage in het dossier. De zorgverstrekker moet daarbij ook advies geven over wat u het beste doet en niet doet in uw geval en wat de gevolgen zijn van uw beslissing.

Naast het recht om te weten heeft u ook het recht om NIET te weten, wat betekent dat u zelf kan kiezen om niet geïnformeerd te worden. Stel bijv. dat u onderzocht wordt in het kader van een onderzoek naar kanker, maar dat ze hierdoor ook te weten zijn gekomen dat u drager bent van een ongeneeslijke ziekte. U kan op voorhand laten weten dat u enkel de informatie wenst te weten waarvoor u specifiek wordt onderzocht.

In een aantal situaties kan de beroepsbeoefenaar wel beslissen om u tegen uw wil in te informeren. Hij is daartoe verplicht wanneer hij van oordeel is dat hij anders uw gezondheid of die van derden ernstig in gevaar brengt. Denk daarbij bijv. aan een besmettelijke ziekte. De beroepsbeoefenaar moet hiervoor wel vooraf een andere beroepsbeoefenaar raadplegen.

Stel ons geheel vrijblijvend uw vraag en ontvang een eerste gratis advies!