vraag

Moet ik per se naar de rechtbank gaan om een schadevergoeding te bekomen?

antwoord

Nee, zeker niet. De minnelijke weg verdient altijd de voorkeur.

Meer in het bijzonder wordt er vooreerst met alle partijen rond tafel gezeten en gekeken of er tot een minnelijk akkoord kan gekomen worden. In dat geval zal een minnelijke expertise georganiseerd worden.

Pas wanneer dit niet lukt, kan er eventueel naar de rechtbank gegaan worden.

Stel ons geheel vrijblijvend uw vraag en ontvang een eerste gratis advies!