Medische fout

Een medische fout is een geval waarbij onbedoelde schade optrad dat vermijdbaar was. Dit kan gaan over hinder ten gevolge van een medische ingreep, het lijden van schade ten gevolge van het gebrek aan of laattijdig ingrijpen van een arts, etc. Hiervoor kan de zorgverlener in kwestie of zorginstelling verantwoordelijk worden gesteld. Heeft u medische schade geleden? Onze advocaten gaan voor jou na of er sprake is van een medische fout dan wel of de schade het gevolg is van een complicatie die zich heeft voorgedaan tijdens de medische ingreep. Contacteer onze advocaten voor medische fouten vrijblijvend en ontvang een eerste gratis advies. Wilt u meer weten over een medische fout? Bij Intolaw, gespecialiseerd in medisch recht, helpen we u graag verder. Hieronder alvast enkele antwoorden op vragen hieromtrent. Heeft u een andere vraag of bent u op zoek naar juridische hulp? Aarzel niet om ons te contacteren via telefoon of email.

Wat is een medische fout?

Medische fouten zijn, anders dan complicaties, gevallen waar onbedoelde schade optrad waarbij dat…

Lees meer

Hoe kan ik mijn arts aanklagen?

Indien er sprake is van een medische fout kan men zich (o.m) richten tot de burgerlijke rechtbank.

Lees meer

Moet ik per se naar de rechtbank gaan om een schadevergoeding te bekomen?

Nee, zeker niet. De minnelijke weg verdient altijd de voorkeur. Meer in het bijzonder wordt er…

Lees meer

Bestaat er een medisch tuchtcollege in België om een klacht in te dienen tegen een arts?

In ons land bestaan er geen “medische tuchtcolleges” zoals in Nederland. In België is er per…

Lees meer

Hoe is de aansprakelijkheid bij medische experimenten in België geregeld?

Het aansprakelijkheidssysteem wordt geregeld door artikel 29 van de Wet Experimenten van 7 mei…

Lees meer

Medische aansprakelijkheid

Om de schade te berekenen wordt vooreerst een expertise gepland. Op deze zitting gaan experten na…

Lees meer

Wat dient u te bewijzen?

Om de schade te berekenen wordt vooreerst een expertise gepland. Op deze zitting gaan experten na…

Lees meer

Stel ons geheel vrijblijvend uw vraag en ontvang een eerste gratis advies!