vraag

Wat is medische aansprakelijkheid en wanneer is het van toepassing?

antwoord

Aansprakelijkheid is het juridisch begrip voor verantwoordelijkheid: iemand wordt aansprakelijk gehouden wanneer hij of zij aan de door de wet voorgeschreven voorwaarden voor een aansprakelijkheid voldoet. Iemand kan zich ook verantwoordelijk voelen voor iets of iemand zonder dat dit juridische gevolgen dient te hebben. Er wordt gesproken van medische aansprakelijkheid of aansprakelijkheid bij een medische fout wanneer de arts (zorgverlener) aansprakelijk is voor fouten bij de behandeling en de patiënt hierdoor schade heeft geleden. Medische aansprakelijkheid -en dus aansprakelijkheid bij een medische fout- kan worden weerhouden wanneer de zorgverlener niet die zorg heeft aan de dag gelegd “die van een soortgelijk arts, geplaatst in dezelfde omstandigheden kan worden verwacht”. Maar, meestal is de relatie niet beperkt tot patiënt en arts. Bij een behandeling in (bvb.) een ziekenhuis zullen verschillende artsen samen optreden of kan het zijn dat uw arts wordt bijgestaan door één of meerdere hulppersonen. Dit maakt dat bij de zoektocht naar de medische aansprakelijkheid rekening moet worden gehouden met een complex geheel van verschillende (rechts)regels. De relatie tot uw zorgverstrekker kan contractueel of buitencontractueel van aard zijn. Wij gaan na op welke manier u uw arts, geneesheer, zorgverstrekker, dan wel zorginstelling voor de geleden schade kan aanspreken. In sommige gevallen bent u het slachtoffer van een medisch ongeval zonder dat er enige aansprakelijkheid van de zorgverstrekker of de zorginstelling kan worden weerhouden. In dit geval is er sprake van een complicatie ten gevolge van uw  behandeling en kan u zich wenden tot het Fonds voor de Medische Ongevallen. Hulp nodig om een zorgverlener aansprakelijk te stellen na een medische fout? Neem contact met ons op en ontvang een eerste gratis advies.

Stel ons geheel vrijblijvend uw vraag en ontvang een eerste gratis advies!