vraag

Kan ik het medisch dossier inkijken na overlijden?

antwoord

Als zoon of dochter kunt u geen kopie krijgen van het medisch dossier van uw vader, maar u kan wel een inzage vragen via een arts naar keuze. Het verzoek om inzage moet weliswaar voldoende gemotiveerd en gespecifieerd zijn. Op basis van deze motivering zullen alsdan de gegevens van het dossier beschikbaar worden gesteld die hieromtrent van belang zijn.

Stel ons geheel vrijblijvend uw vraag en ontvang een eerste gratis advies!