vraag

Hoe wordt mijn schade eigenlijk berekend?

antwoord

Om de schade te berekenen wordt vooreerst een expertise gepland. Op deze zitting gaan experten na wat precies uw schade is. Om uiteindelijk tot een effectief bedrag te komen, wordt gewerkt aan de hand van een indicatieve tabel. De indicatieve tabel is in het  Belgisch aansprakelijkheidsrecht een lijst van forfaitaire schadevergoedingen.

Die lijst is bedoeld als leidraad voor de raming van schade die men niet in concreto (schade waarvan men geen bewijs kan aanvoeren) kan begroten, die men dus niet aan de hand van bewijsstukken kan aantonen (bijvoorbeeld de morele schade).

Stel ons geheel vrijblijvend uw vraag en ontvang een eerste gratis advies!