vraag

Hoe is de aansprakelijkheid bij medische experimenten in België geregeld?

antwoord

Het aansprakelijkheidssysteem wordt geregeld door artikel 29 van de Wet Experimenten van 7 mei 2004:

Art. 29. § 1. De opdrachtgever is, zelfs foutloos, aansprakelijk voor de schade die de deelnemer (of, in het geval van overlijden, zijn rechthebbenden) opliepen en die een rechtstreeks dan wel indirect verband met de (experimenten) vertoont; iedere contractuele bepaling tot beperking van deze aansprakelijkheid wordt nietig geacht.

Artikel 29 §1 bepaalt aldus een foutloze aansprakelijkheid in hoofde van de opdrachtgever, hetgeen inhoudt dat:

  • de patiënt zich bij het voordoen van schade ten gevolge van een experiment onmiddellijk tot de opdrachtgever kan wenden (lees: een centraal aanspreekpunt);
  • de patiënt enkel een bewijs moet leveren van het bestaan van schade ten gevolge van het experiment. Men dient aldus geen fout aan te tonen, wat in het gemeen recht normaliter wel vereist is.

Stel ons geheel vrijblijvend uw vraag en ontvang een eerste gratis advies!