vraag

Heb ik het recht om een kopie van mijn medisch dossier op te vragen in een ziekenhuis?

antwoord

Elke patiënt heeft het recht om zijn medisch dossier in te kijken. De zorgverlener/ziekenhuis moet u binnen de 15 dagen na ontvangst van uw aanvraag inzage verlenen. (Art. 9 Wet Patiëntenrechten). Daarnaast heeft u tevens het recht op een kopie van uw dossier. Dat kan zowel een papieren als digitale versie zijn. Men kan u hiervoor maximaal 25 euro vragen.. Vaak vindt u op de site van het desbetreffende ziekenhuis zo’n verzoekformulier dewelke u moet indienen. In bepaalde gevallen kan dit zelfs gewoon telefonisch opgevraagd worden.

Het verzoek kan enkel door uzelf of door uw huisarts worden gedaan/ingediend.

Stel ons geheel vrijblijvend uw vraag en ontvang een eerste gratis advies!