Hoe weet ik welke rechten ik heb als patiënt?

vraag

Hoe weet ik welke rechten ik heb als patiënt?

antwoord

De wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, die op 6 oktober 2002 in werking is getreden, legt de rechten van de patiënten op een overzichtelijke manier vast in het kader van de individuele relatie die de patiënt met zijn beroepsbeoefenaar aangaat.

Hij bepaalt immers duidelijk aan welke regels de zorgverstrekker zich dient te houden en waarop u als patiënt kan rekenen.

Stel ons geheel vrijblijvend uw vraag en ontvang een eerste gratis advies!

Komt mijn rechtsbijstandsverzekeraar tussen voor medische fouten?

vraag

Komt mijn rechtsbijstandsverzekeraar tussen voor medische fouten?

antwoord

Inderdaad. De rechtsbijstandsverzekeraar (vervat in uw familiale verzekering) komt tussen voor volgende kosten:

  • alle procedurekosten;
  • de kosten van een advocaat;
  • de kosten van een deskundige (zowel een eigen deskundige als een gerechtsdeskundige);
  • de kosten van een eventuele gedwongen uitvoering;

Stel ons geheel vrijblijvend uw vraag en ontvang een eerste gratis advies!

Moet ik per se naar de rechtbank gaan om een schadevergoeding te bekomen?

vraag

Moet ik per se naar de rechtbank gaan om een schadevergoeding te bekomen?

antwoord

Nee, zeker niet. De minnelijke weg verdient altijd de voorkeur.

Meer in het bijzonder wordt er vooreerst met alle partijen rond tafel gezeten en gekeken of er tot een minnelijk akkoord kan gekomen worden. In dat geval zal een minnelijke expertise georganiseerd worden.

Pas wanneer dit niet lukt, kan er eventueel naar de rechtbank gegaan worden.

Stel ons geheel vrijblijvend uw vraag en ontvang een eerste gratis advies!

Wat is een medische fout?

vraag

Wat is een medische fout?

antwoord

Medische fouten zijn, anders dan complicaties, gevallen waar onbedoelde schade optrad waarbij dat vermijdbaar was, waardoor de zorgverlener/zorginstelling hiervoor verantwoordelijk kan worden gesteld. Hierbij gaat het enerzijds om de schade ten gevolge van medisch-technisch handelen of nalaten en anderzijds schade ten gevolge van het niet respecteren van patiëntenrechten. Hiervoor kan de zorgverlener in kwestie of zorginstelling verantwoordelijk worden gesteld.

 

Duidelijke voorbeelden van medische schadegevallen zijn:

  1. De operatie van een verkeerd lichaamsdeel;
  2. Het achterblijven van medisch materiaal in het lichaam;
  3. De toediening van een verkeerde dosis medicatie;
  4. Het opstarten, verder of stopzetten van een behandeling zonder uw toestemming;
  5. Het aanwenden van een verkeerde operatietechniek;
  6. ….

Heeft u medische schade geleden? Onze advocaten gaan voor jou na of er sprake is van een medische fout dan wel of de schade het gevolg is van een complicatie die zich heeft voorgedaan tijdens de medische ingreep. Contacteer onze advocaten voor medische fouten vrijblijvend en ontvang een eerste gratis advies.

Stel ons geheel vrijblijvend uw vraag en ontvang een eerste gratis advies!

Hoe kan ik mijn medisch dossier opvragen?

vraag

Hoe kan ik mijn medisch dossier opvragen?

antwoord

Om uw medisch dossier op te vragen moet u een aanvraagformulier indienen bij de ombudsdienst van het betrokken ziekenhuis. Dit formulier kan je gewoon opvragen bij deze ombudsdienst. Hierna zijn ze verplicht om het volledige dossier met medische gegevens over te maken.

Stel ons geheel vrijblijvend uw vraag en ontvang een eerste gratis advies!