vraag

Bestaat er een medisch tuchtcollege in België om een klacht in te dienen tegen een arts?

antwoord

In ons land bestaan er geen “medische tuchtcolleges” zoals in Nederland. In België is er per ziekenhuis vooreerst een ombudsdienst, dewelke uw klacht zal behandelen. Bovendien kan u klacht neerleggen bij de Orde van Geneesheren, en meer bepaald bij de Provinciale Raad waaronder de arts zijn medische activiteit uitoefent. Voor het bekomen van een schadevergoeding dient u echter in vele gevallen naar de rechtbank te stappen.

Voor meer informatie kan u terecht op de volgende site: http://www.health.belgium.be/nl.

Stel ons geheel vrijblijvend uw vraag en ontvang een eerste gratis advies!